เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด

นับจากจุดเริ่มต้น….กว่าจะมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลาร่วมมากกว่า 30 ปี ที่เราเข้าสู่วงการการค้าด้านอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร โดยสินค้าและอาหารส่วนใหญ่ เป็นผลิตผลสำหรับนำไปใช้เพื่อให้คนบริโภคและผลิตผลสำหรับนำไปใช้ในภาค อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ เพื่อเป็นอาหารสำหรับเพราะเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ มากมาย และยังมีเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า
ตลอดกว่า 30 ปี เราพยายามทุ่มเทศึกษาและค้นคว้า โดยให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด เพื่อใช้ประกอบในการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตผลชั้นดี จากนั้นจึงนำส่งป้อนเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญที่เรายึดมั่น และยึดถือมาโดยตลอดคือ หลักนโยบายบริหารงานและดำเนินกิจการด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้า และพยายามให้บริการต่อลูกค้าด้วยความเป็นกันเองเสมอมา
เนื่องด้วยเราอยู่ในพื้นที่ทำเลสำคัญของแหล่งการเพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรของประเทศ ทำให้เรามีสินค้าหลากหลายให้คัดเลือกและที่สำคัญคือ เป็นปัจจัยช่วยเสริมให้เรามีต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่าสินค้าทั่วๆ ไปในท้องตลาด ประกอบกับปัจจัยความสะดวกด้านการคมนาคมช่วยทำให้การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าผู้รับ สามารถทำได้ตรงตามกำหนดและเวลาด้วยความพยายามรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงได้ขยายธุรกิจ ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีและหลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งเรายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือภาคเกษตรกรของประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย และเมื่อเราพร้อมจึงได้ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทขึ้น ในนาม "บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด

จดทะเบียนเป็นบริษัทและดำเนินงาน มามากกว่า 10 ปี

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทยึดถือนโยบาย ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มาโดยตลอดส่งผลให้บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจการ ปัจจุบันบริษัทของเราจึงมีผลิตภัณฑ์มากมายจำหน่าย เช่น ฟักทอง แตงโม ถั่วเขียว ทานตะวัน ถั่วปากอ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่างขาว ข้าวฟ่างแดง มิลเลต เขาใหญ่ เขาเล็ก ถั่วนางแดง ถั่วแดงหลวง งาดำ ฯลฯ